Här finns råd kring hur man sköter rostfria detaljer, som exempelvis badstegen på sin båt. Läs mer genom att klicka här. Det är Båtsystem som satt ihop de fina råden.