Sandström

Sandström Innovation har egen produktutveckling där våra produkter ständigt förbättras för att motsvara våra egna och kundernas krav. Produktionen sker i ändamålsenliga lokaler på ett kvalitetssäkert och rationellt sätt samt med moderna metoder och verktyg.
De huvudsakliga produkterna är idag båtar, badtunnor och jordkällare. Båtprogrammet består av 19 unika modeller, från minsta modellen Sandström Basic 340 till största Sandström Classic 620 MC. Dessa säljs via ett 80-tal återförsäljare i hela norden samt även i Tyskland och på Grönland.

Badtunnorna tillverkas i en handfull utföranden som lagerförs intill fabriken i Norrlångträsk. De säljs dels direkt från fabrik till slutkonsument men även via våra många återförsäljare.

Jordkällarna säljs uteslutande direkt från fabrik till slutkonsument. Vi har även viss produktion av fordonsdetaljer, vägtrummor och andra polyesterprodukter.  Ca 25-30  personer arbetar idag med produktion, produktutveckling och administration på vår fabrik i Norrlångträsk.

 
域名售卖